Parkinson

Bos & Weide Fysiotherapie biedt gespecialiseerde fysiotherapie voor mensen met de Ziekte van Parkinson.
De Ziekte van Parkinson is een progressieve, chronische hersenaandoening. Dit betekent dat de klachten geleidelijk erger worden en dat er (nog) geen genezing mogelijk is. De ziekte begint vaak tussen het 50e en 60e levensjaar en komt vaker voor bij oudere mensen, maar kan ook mensen jonger dan 50 jaar treffen.

DE ZIEKTE VAN PARKINSON
Bij Parkinson sterven de zenuwcellen in de zwarte kern – ofwel substantia nigra – langzaam maar zeker af. Deze zenuwcellen produceren de stof dopamine, een ‘boodschapperstof’ die ervoor zorgt dat het lichaam de juiste ‘bevelen’ ontvangt om de opdrachten van de hersenen uit te voeren. Door het afsterven van de zenuwcellen ontstaat een tekort aan dopamine.
Dit leidt ertoe dat mensen met Parkinson moeite hebben met het oppakken van kleine voorwerpen, het maken van vloeiende bewegingen en dat er traagheid, bewegingsarmoede, stijfheid, beven en cognitieve problemen kunnen ontstaan, zoals besluiteloosheid en gebrek aan initiatief. Het is niet bekend waardoor deze zenuwcellen afsterven.

9.3

Bos & Weide Fysiotherapie voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm en is een 5-sterren PlusPraktijk.

  • Ruime openingstijden
  • Gespecialiseerde fysiotherapeuten
  • Samenwerking met andere disciplines

Bewegingsgerelateerde klachten

Het beven kan in één of in alle twee de lichaamshelften optreden en gebeurt buiten de wil om. Het beven doet zich vooral voor wanneer het lichaam in rust is, maar stopt tijdens de slaap. Het trillen kan met medicijnen deels worden onderdrukt. Omdat het niet te verbergen is in contacten met familie, vrienden, collega’s en kennissen, wordt dit door de mensen met Parkinson vaak als een sociale beperking ervaren.
De hersenen regelen het bewegen zoveel mogelijk automatisch; net als een automatische piloot in een vliegtuig. Alle onderdelen zijn goed op elkaar afgestemd. Bij de ziekte van Parkinson gaat de ‘automatische piloot’ haperen, zodat het bewegen minder vanzelf gaat en bewuster moet gebeuren. Door het tekort aan dopamine krijgen spieren geen prikkel meer en gaat die verstijven, langzamer of zelfs tijdelijk helemaal niet meer reageren. De soepelheid verdwijnt en alleen de hoognodige bewegingen blijven over, zodat het totale bewegen verschraalt. Bovendien bestaat de neiging te weinig kracht te gebruiken waardoor de bewegingen vertragen, te klein blijven en moeizaam verlopen. Bewegingstraagheid treedt vooral op bij het starten met een beweging. Het kost moeite om met lopen of schrijven te beginnen. Bewegingsarmoede uit zich vooral in het ontbreken van allerlei spontane bewegingen, zoals mimiek of het meezwaaien van de armen bij het lopen.
Stijfheid van de spieren kan zich voordoen in het hele lichaam. Meestal begint het bij de nek en schouders. De stijfheid kan leiden tot pijn in de spieren en gewrichten. Het komt ook voor dat het lichaam ineens verstijft, dit noemen we freezing.

Behandeling

Uw behandeling begint altijd met een uitgebreide intake. Parkinson is een complexe aandoening, het is belangrijk om uw klachtenbeeld goed in kaart te brengen. Uw ParkinsonNet fysiotherapeut behandelt met name de bewegingsgerelateerde klachten bij Parkinson, maar kan wel adviezen over andere klachten geven of u hiervoor verwijzen naar een andere zorgverlener, zoals een ergotherapeut, parkinsonverpleegkundige of logopedist.
Actieve oefentherapie maakt een zeer groot deel uit van de fysiotherapeutische behandeling en kent verschillende vormen:
• Balanstraining
• Valpreventie
• Gebruik van (loop-)hulpmiddelen
• Krachttraining
• Conditietraining
• Loopvaardigheidstraining
• Training in dagelijkse vaardigheden, zoals opstaan, omdraaien, reiken, etc.
• Training in dubbeltaken/complexe handelingen, zoals koffie zetten, eten opdienen, boodschappen doen, etc.

Wij maken tijdens onze behandeling gebruik van methoden uit de PWR! (Parkinson Welness Recovery, het leren maken van grotere en snellere bewegingen). Ook bieden wij, in overleg, een intensieve groepstraining voor mensen met Parkinson aan: BoksFit bij Parkinson.
Tenslotte wordt advies en begeleiding geboden aan gezinsleden, mantelzorgers en verzorgenden. Dit betreft onder andere het verstrekken van informatie over het klachtenbeeld, de prognose en de behandeling. Behandeling kan op praktijk of aan huis plaatsvinden.

Vergoeding

Fysiotherapie bij de Ziekte van Parkinson wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Voorwaarde hiervoor is dat uw Fysiotherapeut ParkinsonNet geregistreerd moet zijn. Ralf Dijkman en Sharon Veeneman-Hendriks voldoen aan deze voorwaarde. Om optimale zorg te kunnen bieden aan Parkinson patiënten is ParkinsonNet opgericht. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinson patiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.
Wanneer u nog niet eerder voor uw Parkinson behandeld bent, dan worden de kosten (voor de 1e 20 zittingen, indien medisch noodzakelijk) vanuit uw aanvullende verzekering betaald. Daarna kan de behandeling worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Een verwijzing is noodzakelijk.

Stel je vraag aan onze therapeuten

Created with Sketch. Maak een afspraak of bel onze praktijk Created with Sketch. 055 - 533 1941
Ralf Dijkman

Ralf Dijkman

Sharon Veeneman-Hendriks

Sharon Veeneman-Hendriks

    Stel ons je vraag


    Direct contact