Geriatriefysiotherapie

Bos & Weide Fysiotherapie biedt gespecialiseerde beweegzorg voor kwetsbare ouderen.

Het gaat hierbij om mensen die bijvoorbeeld als gevolg van een ziekenhuisopname, een valincident, dementie, een beroerte, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup problemen ondervinden in het zelfstandig fysiek functioneren. De patiënten wordt veelal oefentherapie aangeboden, enerzijds gericht op het herwinnen van mobiliteit en zelfstandigheid, anderzijds op het leren omgaan met beperkingen.

9.3

Bos & Weide Fysiotherapie voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm en is een 5-sterren PlusPraktijk.

  • Ruime openingstijden
  • Gespecialiseerde fysiotherapeuten
  • Samenwerking met andere disciplines

Hoe werkt de geriatriefysiotherapeut?

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare ouderen maar ook mensen die kwetsbaar zijn doordat zij te maken hebben met complexe of meervoudige gezondheidsproblematiek.

Het belangrijkste aandachtspunt van de geriatriefysiotherapeut is om samen met de patiënt (en zijn/haar omgeving) te werken aan onderhoud of verbetering van voor de patiënt waardevolle activiteiten.

De geriatriefysiotherapeut

• Brengt de hulpvraag en de omgeving van kwetsbare ouderen gestructureerd in kaart.
• Houdt de kwetsbare oudere patiënt in beweging en op de been.
• Leert de oudere patiënt (en de mantelzorger) omgaan met beperkingen.
• Verbetert lichamelijk functioneren en het meedoen aan voor de patiënt waardevolle activiteiten.
• Probeert verdere achteruitgang te vertragen of te voorkomen.
• Helpt de ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren.

 

Hieronder volgen enkele behandelvoorbeelden van een geriatriefysiotherapeut.

Een persoon die niet meer op zijn oorspronkelijke niveau kan functioneren doordat hij/zij:
• Opgenomen geweest is in het ziekenhuis na een val, operatie of ziekteperiode.
• Geleidelijk of plotseling minder mobiel of actief is geworden.
• (Een combinatie van) chronische aandoeningen heeft, zoals hartfalen, COPD, Parkinson, dementie en/of artrose.

De geriatriefysiotherapeut geeft naast actieve oefentherapie ook voorlichting, toegespitst op het klachtenbeeld en aangepast aan het niveau van (cognitief) functioneren van de patiënt. Daarnaast wordt advies en begeleiding geboden aan gezinsleden, mantelzorgers en verzorgenden. Dit betreft onder andere het verstrekken van informatie over het klachtenbeeld, de prognose en de behandeling. Ook valpreventie, gebruik van (loop)hulpmiddelen en het uitvoeren van dagelijkse handelingen kunnen aan bod komen.
Hierbij betrekken wij wanneer nodig andere zorgverleners uit de eerste lijn, zoals onder andere de huisarts, praktijkondersteuner, geriater, ergotherapeut, logopedist, diëtist en specialist ouderengeneeskunde.

Behandellocaties.

Indien gebruik moet worden gemaakt van trainingsfaciliteiten worden mensen op de praktijk gezien.
Behandeling aan huis is waardevol omdat daarmee een goed beeld ontstaat van het dagelijks functioneren in eigen omgeving.
In een woonzorgcentrum kan de geriatriefysiotherapeut ingeschakeld worden, veelal op advies van huisarts of zorgmedewerkers.

Stel je vraag aan onze therapeuten

Created with Sketch. Maak een afspraak of bel onze praktijk Created with Sketch. 055 - 533 1941
Ralf Dijkman

Ralf Dijkman

Sharon Veeneman-Hendriks

Sharon Veeneman-Hendriks

    Stel ons je vraag


    Direct contact